Łukasz Smaga

Strona główna

Example pic

Prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga
Zakład Statystyki Matematycznej
i Analizy Danych
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Collegium Mathematicum
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań
B4-8

E-mail: ls@amu.edu.pl
Tel.: 61 829-5336

Dyżury (Office hours):
poniedziałki (Monday) 10:45-11:45
wtorki (Tuesday) 12:00-13:00
Uwaga: Dyżury odbywają się zdalnie. W celu umówienia się na spotkanie z wykorzystaniem MS Teams (wideokonferencja, czat) należy wcześniej skontaktować się ze mną mailownie. Note: Office hours are remote. In order to make an appointment using MS Teams (video conference, chat), please contact me by e-mail in advance.

Example pic