Prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga

Pracuję na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydzial Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuję się statystyką matematyczną, uczeniem maszynowym oraz ich zastosowaniami.

Kontakt

Collegium Mathematicum
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań
B4-8

E-mail: ls@amu.edu.pl
Tel.: 61 829-5336

Praca

Dyżury (Office hours)

poniedziałki (Mondays) 14:25-15:25 (raczej zdalny, rather remote)
wtorki (Tuesdays) 11:30-12:30
wtorki (Tuesdays) 12:30-13:30 (dyżur kierowniczy)

Uwaga: W celu umówienia się na dyżur zdalny z wykorzystaniem MS Teams należy wcześniej skontaktować się ze mną mailownie.
Note: In order to make remote meeting using MS Teams, please contact me by e-mail in advance.

W dniu 07.11.2023 dyżury zostają przesunięte o godzinę z powodu szkolenia.
W dniu 05.03.2024 dyżury zostają odwołane z powodu zebrania komisji doktorskiej.